Museer og samlinger

Arbeid og prosjekter ved museer og samlinger.

Jeg var ved Norsk folkemuseum i årene 1983-85 hvor jeg jobbet med bygningsvern og historisk landbruk.

I perioden 1988 til 2017 var undertegnede bestyrer ved Folkenborg Museum, Mysen. Hovedoppgaven var å løfte museet opp til et profesjonelt nivå med formidling til publikum, forvaltning av samlingene og legge til rette for helårs drift med skiftende og basisutstillinger. I årenes løp ble det etablert 3 utstillinger med hestekjøretøy i stadig forbedrede lokaliteter. I 2011 sto et helt nytt museumsbygg klart til innflytting: ”Museumslåven” som huset alle nødvendige funksjoner for moderne museumsdrift og hvor jeg som arkitekt fikk forme dette i skallet av en tradisjonell rød enhetslåve.  

Samlingen av hestekjøretøy på Folkenborg museum er omfattende og variert. Den er å betrakte som en referansesamling.

Link til 360 graders visning av kjøretøyutstillingen, KULA

Samtlige av Folkenborgs hestetrukne persomkjøretøy er registrert i PRIMUS og finnes tilgjengelig på Digitaltmuseum.no

Fra 2011 har jeg vært engasjert som konsulent ved følgende museer og samlinger:

  • Det kongelige slott; seletøykammeret og kjøretøysamlingen. Artikkel om den kongelige stalletat
  • Anno museum; vognsamlingen på Domkirkeodden Hamar, Glomdalsmuseet Elverum og Odalstunet Skarnes
  • Drammen museum; kjøretøysamlingen
  • Østfoldmusene, div lokasjoner
  • Maihaugen Lillehammer; kjøretøysamlingen og landbrukssamlingen
  • Diverse privatsamlinger i Norden.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑