Vognhuset

Vognhuset drives av Bjørn K. Høie. Fagområdet for Vognhuset er hest og vogn.

Følgende 4 hovedområder har preget mitt yrkesliv:

Det begynte med arkitektur hvor spesialteten var bygningshistorie og –vern, som førte videre til praktisk museumsbestyrer og videre til  forskende kulturhistoriker med hovedfokus på hestekjøretøy. Gjennom vel 50 år har jeg også vært knyttet til landbruket gjennom et aktivt liv som gårdbruker og alltid med hester på stallen.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑